OM Bellevue Ejendomsinvest A/SBellevue Ejendomsinvest A/S er en Aarhus-baseret virksomhed stiftet i 2012 af Knud Erik Rasmussen og Henning Norup (bestyrelsesformand). I 2016 er Christian S. Broch-Lips optaget i ejerkredsen. Virksomheden har til formål at investere i nyere ejendomme inden for boligudlejning samt blandede cityejendomme.


Geografisk investeres i Aarhus/Østjylland og hovedstadsområdet. Hvert opkøb finansieres med kreditforeningslån og egenkapital, og placeres i separate ejendomsselskaber.


Op til 90% af aktierne i disse selskaber tilbydes eksterne investorer, som kan anvende såvel frie midler (evt. fra holdingselskab) som pensionsmidler til investeringen.

Bellevue Ejendomsinvest A/S samarbejder med anerkendte rådgivere inden for ejendomsjura, administration, byggeteknik og revision, så alle aspekter vedr. opkøb og drift af ejendommene bliver grundigt analyseret og løbende udviklet.