Nyt boligbyggeri med 16 boligeri Trekroner Øst, Roskilde


Bellevue Ejendomsinvest A/S har netop vundet endnu et kommunalt projektudbud på Toppen i Trekroner Øst i Roskilde med overtagelse i januar 2021. Grundsælger er Roskilde Kommune. Adressen er Toppen 139, 4000 Roskilde.


Bellevue Ejendomsinvest har vundet udbudskonkurrencen i samarbejde med Årstiderne Arkitekter.


Bebyggelsen disponeres i to vifter hver bestående af 8 boliger og med samlet parkering ud mod Toppen. Dette for at muliggøre et roligere, mere intimt uderum mellem boligerne. De to vifter er opbrudte i klynger af 2-3 boliger for at facilitere den gode udsigt mod vest, samt fornemmelsen af, at landskabet og de grønne arealer vokser ind mellem klyngerne.


For at skabe private haver og uderum i umiddelbar forlængelse af boligerne, forskydes boligerne både i plan og snit, hvilket skaber naturlige private lommer og uderum mellem boligerne. Derudover er der mellem de to vifter tiltænkt udendørs ophold, leg, nyttehaver og rekreation for alle boligernes beboere.


Byggeriet bliver i alt 1.944 m2, indeholdende 16 boliger i to etager. Hver bolig bliver ca. 121 m2.


Bebyggelsen tager afsæt i den nordiske arkitektur med mørk tegl som det primære materiale og med lyse trælister til at markere indgangspartiet samt ophold i forbindelse med terrassen.


Ejendommen indskriver sig i et større boligområde på Toppen i Trekroner med eksisterende tæt-lav bebyggelse som nabo. Mod vest og nordvest ligger der et åbent grønt areal i bunden af sitet, som er udlagt til offentligt rekreativt areal. Den skrånende grund mod vest orienterer sig mod udsigten helt ind til Roskilde. Hele området bærer præg af at være omkranset af naturskønne arealer.


Som en del af bæredygtighedsstrategien, indarbejdes lokal afledning af regnvand (LAR) i området, hvor tag- og overfladevand skal afledes til det offentlige regnvandssystem i åbne render. LAR-løsningen og vand generelt tænkes som facilitator for en integrering af kunst i området, hvor vandet kan bruges til forskellige rekreative formål, som. f.eks. i form af leg for områdets børn, som vandkunst og i sidste ende som vanding af områdets væksthus i den laveste del af sitet. Altså et oplæg til at integrere bæredygtighed, kunst og rekreation.


Afstanden til Roskilde centrum er ca. 5 km, og både RUC og togstationen Trekroner er indenfor gåafstand. Byggeriet vil gå i gang, når der er antaget en totalentreprenør. Forventet indflytning medio 2022.